View Post

Kees Boekenoogen 1934-2021

Kees Boekenoogen 1934-2021

Op 2 oktober j.l. is Cornelis Boekenoogen op 87-jarige leeftijd overleden. Kees kwam uit de Sedna-tak van De Amer. Bij De Amer was Kees Erelid. Kees was lid in de Orde van Oranje-Nassau. De crematie vond plaats op 12 oktober op Begraafplaats Rusthof te Leusden. Wij wensen echtegenote Biny en …

View Post

Rabobank Clubsupport 2021: stem op ons!

Rabobank Clubsupport 2021: stem op ons!

https://www.rabobank.nl/clubsupport De Rabobank steunt al jaren de sport in Nederland. Leden van de Rabobank Eemland kunnen stemmen op hoe de lokale Rabobank Eemland hun sponsorgeld verdeeld over de clubs en instellingen die deelnemen aan Rabo Clubsupport. ZPC AMERSFOORT is er daar één van en we kunnen je stem goed gebruiken. …

View Post

Mirjam Oelen nieuwe voorzitter ZPC AMERSFOORT

Mirjam Oelen nieuwe voorzitter ZPC AMERSFOORT

Bij de Algemene Ledenvergadering van ZPC AMERSFOORT is op 20 september 2021 Mirjam Oelen, 48 jaar, tot voorzitter benoemd. Oelen is in 2019 toegetreden tot het bestuur en sinds 2020 vicevoorzitter. Zij volgt Wim Oosterboer op die de functie sinds januari 2018 vervulde. Oosterboer werd evenals de fungerende penningmeester Hans van Leur tot erelid benoemd.  Bij het aantreden …

View Post

Uitnodiging en agenda ALV 20 september

Uitnodiging en agenda ALV 20 september

Beste erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden onder de 16 jaar, We hebben met ons allen een bijzonder jaar achter de rug, ook binnen de vereniging. Het bestuur wil dit verenigingsjaar samen met u afsluiten en vooral met u vooruit gaan kijken naar het seizoen …

View Post

Vooraankondiging ALV: 20 september

Vooraankondiging ALV: 20 september

De algemene ledenvergadering (ALV) van ZPC AMERSFOORT wordt gehouden op maandagavond 20 september. Een uitnodiging met het tijdstip en agenda volgt later.