LIDMAATSCHAP

Tarieven en contributie


Bij elke afdeling vindt u voor uzelf, zoon of dochter bij de betreffende afdeling het tarief dat voor uw, zijn of haar groep wordt berekend. 

De contributie-inningen zullen 10x per jaar plaatsvinden (september t/m juni). Onderstaande bedragen zijn in euro. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Bij de ledenvergadering van 12 december 2022 is de contributie vastgesteld. 

Loekie van Huissteden
IBAN : NL08 RABO 0308 5700 06
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT -LEDEN

Eric Bouman
IBAN: NL82 RABO 0308 5697 41
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT

Groep

Sterrenplan € 330

Extra activiteit

Skills & Fun (per jaar) € 108

Ere-leden en leden van verdienste ontvangen een jaarlijkse reductie (tot maximaal 100% van de contributie) van 108 euro. Gezinnen met 2 of meer leden, studenten of zij die in de hoogste tariefgroepen vallen, kunnen via de ledenadministratie/penningmeester een betalingsregeling afspreken. Alle leden zijn automatisch lid van de KNZB. Leden die deelnemen aan wedstrijden hebben ook een KNZB-startvergunning. Bij de contributie sterrenplan en zwemmen zijn de genoemde bedragen inclusief een eventuele startvergunning en KNZB bijdrage, bij de andere afdelingen wordt deze bij de inning van de contributie van het derde kwartaal in rekening gebracht.

Overige

Extra wateractiviteit € 180
Inschrijfgeld (éénmalig) € 17,50

Extra kosten

KNZB Lidmaatschap per kalenderjaar € 21,00
KNZB Startvergunning per kalenderjaar € 42,00