LIDMAATSCHAP

Tarieven en contributie


Bij elke afdeling vindt u voor uzelf, zoon of dochter bij de betreffende afdeling het tarief dat voor uw, zijn of haar groep wordt berekend. 

De contributie-inningen zullen 8x per jaar plaatsvinden (oktober t/m mei). Bij het opzeggen van uw lidmaatschap gedurende het seizoen blijft u de contributie betalen gedurende het hele seizoen. Onderstaande bedragen zijn in euro. De algemene voorwaarden zijn voor alle leden van toepassing. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Bij de ledenvergadering van 21 november 2023 is de onderstaande contributie vastgesteld. 

Algemene voorwaarden

Klasien Blankestijn / Loekie van Huissteden
IBAN : NL08 RABO 0308 5700 06
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT -LEDEN

Eric Bouman
IBAN: NL82 RABO 0308 5697 41
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT

Groep

Sterrenplan € 344

Extra activiteit

Skills & Fun (per jaar) € 128

Ere-leden en leden van verdienste ontvangen een jaarlijkse reductie (tot maximaal 100% van de basiscontributie) van (maximaal) 108 euro. Gezinnen met 2 of meer leden, studenten of zij die in de hoogste tariefgroepen vallen, kunnen via de ledenadministratie/penningmeester een betalingsregeling afspreken. Alle leden zijn automatisch lid van de KNZB. Leden die deelnemen aan wedstrijden hebben ook een KNZB-startvergunning. Bij de contributie sterrenplan, waterpolo en zwemmen zijn de genoemde bedragen inclusief een eventuele startvergunning en KNZB-bijdrage, bij de andere afdelingen wordt deze bij de inning van de contributie van de laatste periode in rekening gebracht.

Overige

Extra wateractiviteit € 184
Inschrijfgeld (éénmalig) € 19

Extra kosten

KNZB Lidmaatschap per kalenderjaar € 21
KNZB Startvergunning per kalenderjaar € 42