LIDMAATSCHAP

Tarieven en contributie


Bij elke afdeling vindt u voor uzelf, zoon of dochter bij de betreffende afdeling het tarief dat voor uw, zijn of haar groep wordt berekend. Deze all-in prijs is de jaarcontributie voor het hele seizoen. Alle leden zijn automatisch lid van de KNZB. Leden die deelnemen aan wedstrijden hebben ook een KNZB-startvergunning. De KNZB kosten worden 1x per kalenderjaar geïnd. Deze kosten zitten NIET in de clubcontributie.

De contributieruns zullen 4x per jaar plaatsvinden. Onderstaande bedragen zijn in Euro. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Onderstaande tarieven zijn bijgewerkt sinds de ALV van september 2020 en van toepassing vanaf het sportseizoen 2020-2021.

Loekie van Huissteden
IBAN : NL08 RABO 0308 5700 06
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT -LEDEN

Hans van Leur
IBAN: NL82 RABO 0308 5697 41
t.n.v. : ZPC AMERSFOORT

Groep

Sterrenplan€ 270

Extra activiteit

Skills & Fun€ 100

Het is mogelijk dat een lid meer training afneemt dan standaard voor de groep staat. Dan wordt er per extra uur training 135 euro per jaar in rekening gebracht (extra wateractiviteit). Ere-leden en leden van verdienste ontvangen een jaarlijkse reductie van 100 euro. Gezinnen met 3 of meer leden kunnen via de ledenadministratie/penningmeester een betalingsregeling afspreken.

Overige

Alleen lidmaatschap € 100
Extra wateractiviteit € 135
Inschrijfgeld (éénmalig) € 17,50

Extra kosten

KNZB Lidmaatschap per kalenderjaar € 19,50
KNZB Startvergunning per kalenderjaar € 39,00
Skills & Fun € 100