website

Disclaimer


ZPC AMERSFOOORT (Kamer van Koophandel: 40506357), verleent u hierbij toegang tot www.zpc-amersfoort.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ZPC AMERSFOORT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
ZPC AMERSFOORT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ZPC AMERSFOORT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. ZPC AMERSFOORT oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZPC AMERSFOORT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZPC AMERSFOORT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZPC AMERSFOORT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

ZPC AMERSFOORT heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken, kunnen zich wenden tot het bestuur.

Foto's:
- Manon Morelissen
- Rodney Kersten
- Beeldboot / Gert-Jan Kooij
- zwemsportfoto.nl / Kees-Jan van Overbeeke
- Madeline van Heemstra
- Robert van Rossum
- Pixabay / RGBstock
- Eigen gebruik - foto's van trainers/vrijwilligers

Privacyverklaring
Onze privacyverklaring vindt u hier