Betreft 4e contributie-inning

Door Corona is het seizoen 2020-2021 volledig anders verlopen dan we hadden gehoopt. Door de maatregelen hebben we niet meer volledig kunnen trainen, geen wedstrijden kunnen spelen en elkaar niet meer kunnen ontmoeten zoals we gewend waren.

De eerste 4 maanden van dit seizoen hebben we nog grotendeels iedereen kunnen faciliteren met badwater en trainingen. Vanaf de start van dit jaar is dit echter zeer beperkt geweest. Met grote inzet van onze vrijwilligers hebben we er toch nog heel wat van weten te maken. Bij de Topsporters konden trainingen en wedstrijden nog doorgaan. Maar voor velen van ons is het gemis van de sport en de contacten erg groot geweest.

Het bestuur heeft daarom in maart besloten de 3e incasso beperkt gehouden door alleen de basis contributie in rekening te brengen. Er werd toen geen badwater en trainingskosten in rekening gebracht.

Nu de Corona versoepelingen vanaf 18 mei een feit is, wil ZPC AMERSFOORT nog zoveel als mogelijk iedereen faciliteren door:

  • langer door te gaan met zoveel mogelijk badwater en trainingen en
  • door extra club competities en wedstrijden te organiseren

Deze faciliteiten zullen tot ca. half juli worden aangeboden.

Het bestuur heeft daarom besloten de 4e incasso wel volledig te factureren. Dit om de extra faciliteiten te bekostigen, maar ook om de lopende kosten te kunnen dekken.

Helaas heeft de KNZB besloten geen korting toe te passen op de KNZB contributie en de startgelden, wij zullen deze dan ook geheel doorbelasten aan onze leden.

In het vertrouwen dat jullie hiermee voldoende zijn geïnformeerd,

met sportieve groet

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT

Hans van Leur
Penningmeester