Sporten en COVID-19 Protocol ZPC AMERSFOORT

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,

Met ingang van 25 mei kunnen we, zij het in beperkte vorm, allemaal weer sporten Amerena!

Afgelopen week hebben zwemmers en waterpoloërs van de selectieteams van onze vereniging twee keer proef gedraaid om onze protocollen te testen. Dit is goed gegaan en zaterdag 23 mei zijn de SRO en gemeente hiermee akkoord gegaan. We kunnen weer sporten in Amerena!

Hieronder kunt u het algemene protocol lezen dat geldt voor alle leden. Vanuit de afdeling waarbij uzelf of uw kind zwemt, ontvangt u bericht over de specifieke richtlijnen die van toepassing zijn op de zwemsportactiviteit die u of kind beoefend.

Algemeen COVID-19 Protocol ZPC AMERSFOORT

1. Algemene richtlijnen

Algemeen

 • Alle gangbare RIVM-richtlijnen, zoals geen handen schudden, handenwassen, 1,5 meter afstand houden en vermijd aan je gezicht zitten, zijn en blijven onverminderd van kracht. 
 • Deel geen materialen, eten of drinken en geen handshakes/highfives.
 • Sporters of trainers die niet in staat zijn alle richtlijnen consequent op te volgen worden toegang tot de sportaccommodatie verboden.
 • De basis voor dit protocol is het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.1 
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voorbereiding

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts en neem contact op met je huisarts of GGD (trainers kunnen zich daar per direct laten testen op COVID-19).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. 
 • Vul voorafgaand aan de training thuis je bidons met water en/of sportdrank.
 • Was voorafgaand aan de training je handen voor minimaal 20 seconden. 
 • Bij voorkeur thuis omkleden. In de accommodatie maken wij geen gebruik van de kleedruimten.
 • Je krijgt vooraf van je trainer een duidelijke plek in het zwembad aangewezen, hiervoor moet je je voor elke training aanmelden. Zonder aangewezen plek heb je geen toegang tot het zwembad.

Vervoer

 • Kom alleen naar de accommodatie of laat je afzetten door iemand van je huishouden. Bij voorkeur kom je op de fiets. Ouders zijn niet welkom in de accommodatie.
 • Geen vervoersmiddel delen met teamgenoten tenzij deze sporters ook in de privé situatie samenwonen!
 • Reis nooit met het openbaar vervoer.


In de accommodatie

 • Volg de aangegeven routing in het sportcomplex en wijk daar niet vanaf.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 • Ouders, verzorgers, toeschouwers of niet essentiële stafleden en niet essentiële zwembadmedewerkers hebben geen toegang tot het zwembad.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het sporten op de accommodatie en loop onmiddellijk naar de aangewezen plek.
 • In de sportaccommodatie hou je altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Je maakt geen gebruik van douches en overige ruimten (zoals het toilet) in de accommodatie beperk je tot het uiterst noodzakelijke. 
 • Gebruik ontsmettingsmiddelen voor en na gebruik van het toilet.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams.
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

Tijdens de training

 • Er worden geen lactaatmetingen, huidplooimetingen of andere tests of metingen verricht die fysiek contact vereisen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • De invulling van de training volgt het sport specifieke trainingsprotocol (deel 3, 4 en bijlage A).


Na de training

 • Je maakt geen gebruik van douches en overige ruimten (zoals het toilet) in de accommodatie beperk je tot het uiterst noodzakelijke. 
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie via de aangewezen uitgang. 


Specifiek voor trainers, vrijwilligers, medewerkers

 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 • Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.
 • Zorg voor een handhaving van de opgestelde protocollen.
 • Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.  
 • Trainers, vrijwilligers en medewerkers dienen kennis te hebben van het protocol ‘reanimatie met het coronavirus’.

2. Richtlijnen voor de accommodatie (Amerena)

Algemeen

 • Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.); 
 • Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes; 
 • Sluit niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie zoveel mogelijk af; 
 • Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering; 
 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden vanuit huis gedaan; 
 • Zorg voor strikte naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. Deze strikt en controleerbaar nageleefd te worden;  
 • Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld;
 • Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie; 
 • Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd; 
 • Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 
 • Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; 
 • Breng de huisregels in lijn met dit protocol;
 • Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal 1 keer per dag. Beperk de (vrije) beschikbaarheid van kleedkamers en andere niet essentiële ruimten. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.


Kracht- en landtraining

 • In de topsport is dit wel mogelijk, maar binnen de geldende richtlijn per 11 mei met versoepeling voor binnenzwembaden mag er geengebruik worden gemaakt van kracht- of landtrainingsruimten in het complex en deze activiteiten binnen worden aangeboden.

3. Specifieke richtlijnen ZPC AMERSFOORT

Verantwoordelijke voor navolging van het protocol

 • Er is een coronaverantwoordelijke van de club aangewezen per trainingsmoment.


Entree

 • Sporters en trainers komen binnen via de hoofdingang. Deuren zullen dagelijks 10 minuten voor aanvang van de trainingssessie worden geopend. Gebruik van desinfectiemiddel bij binnenkomst is verplicht voor iedere bezoeker.
 • Toegang tot het 50m bad via de MIVA kleedruimte, door de eerste douches, via het Torenbad, linksaf en rechtdoor naar het 50m bad.
 • Toegang tot het Torenbad via de MIVA kleedruimte via de eerste douches naar het Torenbad.


 Omkleden

 • Sporters en trainers kleden zich thuis om. Na afloop van de training wordt er door sporters omgekleed achter de baan waarin is gezwommen.


Training

 • Een baan in het zwembad is 2,5 meter breed. 
 • Je krijgt altijd vooraf een vaste start en rustplek aangewezen met als uitgangspunt social distancing. Voor samenwonende sporters of 12> kunnen geldt de 1,5m regel niet, maar houden we wel zo veel mogelijk aan.
 • Je gebruiken geen snorkel ivm het rondspuiten van water na een keerpunt en je bent voorzichtig met het laten opspatten van water.
 • De sporters gebruiken bij voorkeur alleen eigen sportmaterialen. Het gebruik van ballen en doelen is toegestaan; deze dienen vooraf en na gebruik te worden ontsmet door de gebruikers.

Uitgang

 • 50m bad: sporters en trainers verlaten het pand via de deur die uitkomt op de lange gang richting de uitgang.
 • Torenbad: sporters en trainers verlaten het pand via de douches bij de springplanken, door de kleedruimte, via de lange gang richting de uitgang.

 
Amerena specifieke regels

 • De jurykamer 50m bad is afgesloten voor alle niet KNZB zwem gerelateerde mensen. Het kantoor is alleen toegankelijk voor HPC-stafleden.
 • Enkel de wc bij de EHBO-ruimte wordt bij nood gebruikt. Bij gebruik: neem met een hygiënisch doekje eerst de papieren handdoekenautomaat, dan de deurklink, dan de knop van de wc en dan de bril af. Verspreid na gebruik chloor in de wc en spoel door. Nogmaals worden met een doekje deurklink, de knop en de bril afgeveegd.  

Overige regels

 • Verjaardagen mogen wel worden gevierd, echter worden er in het zwembad geen traktaties uitgedeeld en genuttigd.
 • Moet je onverwacht hoesten, niezen, enz. ga dan zo snel mogelijk naar een plek uit de buurt van anderen en hoest in je elleboog of een papieren doekje of stop je hoofd onder water. Daarna goed handen wassen en ontsmetten.

Het is van belang dat u de richtlijnen/aanwijzingen die zijn opgenomen in dit protocol naleeft. Hierdoor beperken we met z’n allen de verspreiding van het COVID-19 virus. We verwachten het niet, maar indien er leden of ouders zijn die zich niet conformeren aan de richtlijnen van Amerena of die van onszelf, zullen zij door de bedrijfsleiding van Amerena of door ons als bestuur, de toegong tot Amerena worden ontzegd. We gaan uit van uw medewerking en hopen dat dit niet nodig is.

Met sportieve groet,

namens het bestuur ZPC AMERSFOORT

Ronald Pijtak
secretaris