We zijn jarig!! 110 jaar zwemsportgeschiedenis in Amersfoort.

Beste erevoorzitters, ereleden, leden van verdiensten, leden, ouders van leden en allen die ZPC AMERSFOORT een warm hart toedragen,

‘Vanaf 1904 hield badmeester Lucas Pesie alle zwemmers in Pesie’s bad nauwlettend in de gaten …….’. ‘Op 29 mei 1910 werd in het kantoortje van Pesie’s bad de Amersfoortse Zwem- en Polo Club opgericht’.1

‘Totdat er enigen de koppen bij elkaar staken en op 19 juni 1913 was de Amersfoortse zwemclub ‘Neptunus’ een feit.2

Op 1 oktober 1947 werd op initiatief van onder anderen kapelaan Andriessen, de Katholieke Zwem Vereniging Amersfoort (KZVA) opgericht. In 1956 veranderde de vereniging haar naam in ‘Sedna’.2

Op 1 september 1974 ontbonden de verenigingen ‘Neptunus’ en ‘Sedna’ zich, waarna vrijwel direct de geboorte van ‘A.Z.C De Amer’ een feit was.

Spelers van het jeugdteam A.Z.C. de Amer 1978 wat kampioen werd en naar de hoofdklasse jeugd promoveerde.2

In 1974 werd ook de Zwemfederatie Amersfoort opgericht, een samenwerkingsverband tussen AZ&PC en De Amer. ‘In 1979 komt er, jammer genoeg, een einde aan de federatie. De cultuurverschillen blijken te groot.’2

In 2007 werd de -waterpolo- startgemeenschap Amersfoort opgericht (SG Amersfoort)1

Startgemeenschap Amersfoort waterpolo dames 1, 2010  (kampioen 2e klasse bond)

Op 25 Augustus 2015 fuseerden AZ&PC en A.Z.C. De Amer tot ZPC AMERSFOORT 

Na voorgaande opsomming van cruciale data die van belang zijn voor ZPC AMERSFOORT en al haar rechtsvoorgangers, feliciteer ik ons met dit fantastische jubileum. Zoals je kunt lezen, in bovenstaande en nog veel meer in de vermelde brondocumenten, is Amersfoort sinds jaar en dag een stad met een hart voor de zwemsport. Een enkele foto ter illustratie van mijlpalen, voor de vereniging zowel als voor de huidige voorzitter. 

Samenwerken, fuseren, het zijn processen die tijd en energie vergen. Uiteindelijk vormen we met elkaar een gedreven, enthousiaste, bruisende, toonaangevende sportvereniging. Onze oprichtingsdatum stamt ver uit de vorige eeuw, de succesvolle samenwerking tussen met name leden, kader en bestuur, is iets om trots op te zijn. Na een kleine 5 jaar durf ik te stellen dat onze fusie succesvol is en dat we toegerust zijn om in de toekomst een rol van betekenis te spelen op alle zwemdisciplines die we in huis hebben.

Ik wens ieder namens het bestuur een succesvol en gezond 111e jaar ZPC AMERSFOORT toe! 

Wim Oosterboer, voorzitter.