Anke Kuipers 1933-2020

Op 13 mei j.l. is ons Lid van Verdienste Anke Kuipers-Brinkman op 86-jarige leeftijd overleden.

Anke is zeer vele jaren actief geweest binnen onze verenging. Daarbij is zij met name meerdere jaren lid geweest van de Waterpolocommissie. Ook heeft zij gefungeerd als teamleider bij buitenlandse trips.

De laatste jaren was zij binnen de vereniging niet meer werkzaam, maar tot begin dit jaar zwom zij nog elke maandagmorgen trouw in het Sportfondsenbad en de laatste jaren uiteraard in de Amerena. Tot dat moment reed zij zelf nog auto. Heel bijzonder!

Zij is naar eigen wens thuis zeer vredig ingeslapen.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.