Promoties Heren 1 en Dames 1 !

Zoals bekend zijn alle waterpolocompetities vanwege de Corona pandemie voortijdig afgebroken. De meeste teams hadden nog 3 wedstrijden in het vooruitzicht.

De KNZB heeft daarna een inventarisatie onder de verenigingen gehouden en dat is vandaag vervolgd in een concept indeling voor het nieuwe seizoen 2020-2021 waarbij coulance is doorgevoerd inzake verzoeken tot promotie en degradatie.

Voor ons van belang dat:

Heren 1 is gepromoveerd naar de Eredivisie.
Ook Waterpolo Den Haag (nr.2 in 1e divisie) is gepromoveerd en daarmee telt de Eredivisie volgend seizoen 14 teams.

Dames 1 is gepromoveerd naar de 1e divisie.
Die 1e divisie telt nu 16 ploegen.

In de Bondscompetities blijven Heren 2 t/m 5 in hun huidige divisies staan.

Voor de nieuwe competitie worden de conceptbepalingen uiterlijk volgende week gepubliceerd worden. De promotie-degradatie regeling voor de competitie wordt later gecommuniceerd, aangezien deze eveneens afhankelijk is van de verschillende poule-indelingen. Ook willen wij op een zo’n kort mogelijke termijn naar de optimale competitieboom.

Omdat we nu niet weten hoe de Corona-tijd gaat lopen, is wel besloten om de definitieve inschrijving voor teams iets te verlengen. Namelijk van 1 mei tot en met 15 juni