Uitnodiging BALV 25 augustus

Beste leden van AZ&PC en De Amer,

Bij deze hebben wij het genoegen jullie uit te nodigen voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 25 augustus a.s. Afgelopen weken is er door beide besturen hard aan de weg getimmerd om over enkele weken het seizoen goed af te kunnen trappen. Deze mail wordt dan ook alvast verstuurd vanuit ons gemeenschappelijke Sportlinkaccount.De BALV’s vinden op 25 augustus nog wel apart van elkaar plaats. Voor de leden van AZ&PC betekent dit dat zij op 19:00 verwacht worden in het clubhuis van AZ&PC. De leden van De Amer worden verwacht in de AmerKamer, ook om 19:00 uur.

Voor beide verenigingen geldt dat dit de tweede BALV in zake de voorgenomen fusie. Statutair gezien is het geen vereiste dat een meerderheid van de leden aanwezig is om deze vergadering. De 25e zal er daarom bij beide verenigingen worden gestemd.

Agenda BALV’s de Amer en AZ&PC
– Inloop met koffie/thee
– Opening
– Vaststellen notulen BALV 28 juli jl.
– Toelichting Fusie
– Stemming

Wij hopen op een hoge opkomst de 25e. Kan je niet aanwezig zijn is het mogelijk dat je iemand machtigt die jou stem uitbrengt. Dit doe je door een ander lid te machtigen. AZ&PC leden mailen hiervoor naar secretaris@azpc.nl wie zij machtigen voor hen te stemmen. Amer leden mailen hiervoor naar deamer@zwembond.nl. Per lid kan één machtiging worden meegegeven.

Oprichtingsvergadering
Aansluitend aan de BALV vind ook de oprichtingsvergadering plaats. Deze vindt plaats vanaf 20:30 in het AZ&PC clubhuis.
Tot de 25e!

Met sportieve groet,
Besturen AZ&PC en De Amer