Voorlichtingsavond AMERENA op donderdag 22 februari a.s.

Geachte leden, ouders en vrijwilligers,

Zoals tijdens de recent ALV aangekondigd zal er op donderdag 22 februari een voorlichtingsavond Amerena zijn. Tijdens deze avond komen vanuit verschillende invalshoeken, verschillende sprekers aan het woord en is het de bedoeling om u zoveel als mogelijk te informeren wat ons allen te wachten staat zo medio/eind april.

Het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 en zal (helaas) nog plaats vinden in het Sportfondsenbad (een van de clubhuizen). Het exacte programma is nog in voorbereiding maar aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Beoogde oplevering en overgang
  • Wijze van samenwerking tussen partijen in de Amerena
  • Horeca
  • Programmatafel
  • Badwater
  • Vragen & antwoorden

Toelichting wordt onder meer gegeven door het bestuur van ZPC Amersfoort, Tom Rikhof en/of Jaap van Scheijen vertellen iets over de inrichting en alles wat daar voor onze club bij komt kijken maar er zijn ook gastsprekers zoals: Eric Spithoven (clublid en programma manager SRO), Sven Hoogenboom (Horeca manager) en Marcel Sanders (voorzitter AVV Keistad).

Wij kunnen ons voorstellen dat er t.a.v. de Amerena ook vragen zijn en willen deze vragen voor zoveel mogelijk ook die avond beantwoorden of als dat niet lukt op een andere manier nader uitwerken en terugkoppelen aan u.

Heeft u vragen? Wilt u deze bij voorkeur per email aan onze secretaris Ronald Pijtak sturen op secretaris@zpc-amersfoort.nl

Wij zien er naar uit u te ontmoeten de 22e.

Het bestuur van ZPC Amersfoort