Nieuwe spelregels?

Er was de laatste jaren veel beroering in de (internationale) waterpolowereld. Ingrijpende nieuwe spelregels werden voorbereid. Kleinere velden, kleinere ballen, kleinere ploegen enz. Daar zijn meerdere proeven mee gedaan. Aan de hand daarvan hebben de internationale waterpolocoaches aangegeven nu geen behoefte te hebben aan wijzigingen.

Toch zullen er op het FINA Congres op 13 juli a.s. in Boedapest nog een aantal wijzigingsvoorstellen behandeld worden. In grote lijnen komen we daarbij niet verder dan

  • speelveldlengte max. 25m i.p.v. 30m
  • 11 spelers i.p.v. 13
  • schottijd 25 sec i.p.v. 30 sec
  • straftijd 15 sec i.p.v. 20 sec
  • pauze na 2e periode 3 min. i.p.v. 5 min.
  • max. 2x time out per wedstrijd i.p.v. max. 1x per periode
Olympische Spelen

Zoals al eerder bekend zullen er bij de volgende O.S. (2020) 10 nationale vrouwenteams worden toegelaten. Dit aantal was 8. Bij de mannen nemen 12 teams deel.