Nieuwsbrief December

De Nieuwsbrief Waterpolo verscheen in een nieuw jasje. Dit danken we aan de medewerking van Suzanne en Aldo, de ouders van Stan Kelder. Voor de uitgave van December zorgden zij voor de opmaak en ook voor de verzendingsprocedure.

Alle actieve waterpololeden en kaderleden hebben deze nieuwsbrief ontvangen.

Toch nog even nieuwsgierig. Kijk op   nieuwsbrief-dec-2016