Bouw nieuwe zwembad start binnenkort!

De  bouwvoorbereidende werkzaamheden op locatie Sportcomplex Hogekwartier zijn gestart!

Op 28 oktober 2014 is het Design & Build contract getekend tussen de gemeente en Olco-Sportsphere B.V. voor de nieuwbouw van het Sportcomplex Hogekwartier. Vervolgens is Olco-Sportsphere gestart met de ontwerpfase. In overleg met onder andere de zwemverenigingen, volleybalverenigingen, de afdeling onderwijs, een fysiotherapiepraktijk en SRO is het ontwerp verder uitgewerkt. Na een jaar ontwerpen wordt de laatste fase van het ontwerp, in overleg met betrokken partijen, de komende maand vastgesteld. Met de vaststelling wordt de ontwerpfase afgerond en start de uitvoeringsfase.

Op 30 oktober 2015 heeft Olco-Sportsphere het bouwterrein aan de Hogeweg van de gemeente in gebruik gekregen. Olco-Sportsphere is vanaf maandag 2 november gestart het bouwterrein gereed te maken als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden. De bouwvoorbereidende werkzaamheden betreffen onder meer het afgraven van grond, het plaatsen van de bouwhekken en bouwketen en het inbrengen van de damwanden. Vooruitlopend op deze activiteiten zijn de omwonenden van het bouwterrein door middel van een informatieavond geïnformeerd over de inrichting van het bouwterrein en de activiteiten en mogelijke overlast tijdens de uitvoeringsfase.

De omgevingsvergunning is aangevraagd en het ontwerp besluit is op 14 oktober 2015 gepubliceerd. Bij geen bezwaren op de ontwerpbesluit zal de vergunning medio december worden verleend. Hierna zal Olco-Sportsphere starten met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, waaronder het heiwerk. Bij de 1e paalfestiviteit zal feestelijk worden stilgestaan.
De oplevering van het sportcomplex is volgens contract voorzien in oktober 2017.

Kijk vanuit 50m-bad op verenigingsruimte en scorebord:

Interieur Wedstrijdbad