Fijne feestdagen!

Beste erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden,

Met het einde van 2021 in zicht komt er ook een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar waarin corona ons steeds heeft bezig gehouden en nu nog houdt, helaas.

Een jaar waarin we veel hebben gevraagd van elkaar in flexibiliteit en creativiteit om ook dit jaar weer met alternatieven te komen tijdens de lockdown en sluiting van het zwembad. Ik wil daarvoor iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en bijdrage hierin.

Ook komend jaar zullen we met elkaar de schouders eronder moeten blijven zetten om in verbinding met elkaar te blijven.  Wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer snel gebruik kunnen maken van de zwembaden en dat de wedstrijden en competities weer worden opgestart. Samen sporten en alles wat daarbij komt kijken is natuurlijk waar we voor gaan.

Met die gedachte wens ik iedereen een heel mooi, sportief maar vooral gezond 2022

Fijne feestdagen!  Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT,

Mirjam Oelen, voorzitter