Rolf Wagenaar 1935-2021

Op 86-jarige leeftijd overleed Rolf Wagenaar in zijn woonplaats Naarden-Vesting.

Nagenoeg zijn gehele leven heeft in het licht gestaan van de sport in het algemeen en die van het waterpolo in het bijzonder. Na zijn CIOS-opleiding werd hij (sport)fysiotherapeut.

In 1961 vestigde hij zich als fysiotherapeut in Amersfoort. Hij had toen al een flinke carrière als doelman in de vaderlandse waterpoloselectie achter de rug. Hij speelde aanvankelijk bij Het Y, maar stapte later over naar De Meeuwen. Tot hij dat in 1961 inruilde voor AZ&PC.

Bij AZ&PC was hij 13 jaar lang trainer-coach van het eerste mannenteam en behaalde daarmee nationale kampioenschappen en verdere Europese successen. Aansluitend werd hij ook de grondlegger voor sportsponsering, via vele plaatselijke contacten. Hij was ook nog een aantal jaren verenigingsvoorzitter. Rolf werd ook benoemd tot Erelid van de vereniging.

Een bijzonder hoofdstuk werd het contact met Eger, Hongarije. Nadat deze Hongaarse ploeg al meerdere malen deel had genomen aan het Van Haselen-toernooi ging het eerste mannenzevental, met Rolf als trainer/coach, 4x achtereen op zomer trainingskamp in Eger. Zeer bijzondere expedities met intense vriendschappen als vervolg.

Rolf was verder o.m. vice-voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Bij de KNZB heeft Rolf aanvankelijk ook trainingen verzorgd. Later werd hij bestuurslid Medische Begeleidingscommissie en lid van de idem commissie van het NOC.

Rolf Wagenaar werd enkele jaren geleden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De twee zonen, Rolf en Jan, speelden eveneens intensief waterpolo, ook via vertegenwoordigende teams. Echtgenote Elisabeth is eveneens Erelid van AZ&PC, dit illustreert de nauwe verbondenheid in dit waterpologezin. Wij wensen hen veel sterkte toe!