View Post

Lidia benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lidia benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens het afgelopen NK in het thuisbad is wethouder Micheline Paffen-Zeenni op bezoek geweest om Lidia van Bon-Rosenbrand te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor haar enorme bijdrage aan de zwemsport. Voor wie Lidia nog niet kent: sinds 1999 is ze bij onze club betrokken in vrijwel …