In memoriam: Hans van Leur

Intens verdrietig hebben wij kennis genomen dat ons erelid en penningmeester Hans van Leur, 5 oktober 2022 op 63 jarige leeftijd is overleden.

Hans was al geruime tijd ernstig ziek. Hij was echter altijd positief en optimistisch over de mogelijkheden die vanuit de medische wetenschap geboden werden. Daarnaast was Hans ook realistisch en wist dat zijn einde in zicht was. Nadat bekend werd dat hij uitbehandeld was, bleef hij zich, zoals hij dit altijd deed, met hart en ziel inzetten voor zijn vereniging ZPC AMERSFOORT.

Hans, een altijd opgewekte man die het mooi vond om een potje waterpolo te kijken en veel van zijn vrije tijd inzette voor de club. Hij was integer, betrokken en altijd respectvol. De afgelopen jaren heeft Hans er onder uitdagende omstandigheden voor gezorgd dat de vereniging financieel gezond is geworden. We zijn Hans zeer dankbaar voor zijn tomeloze en doelgerichte inzet, zijn betrokkenheid en gezelligheid na ‘gedane’ zaken.

Hans, man van Jenny, vader van drie prachtige kinderen, opa! Wat was hij trots op hen allemaal. We wensen zijn familie en allen die dicht bij hen staan alle sterkte om met dit verlies om te gaan.

Namens bestuur en commissies van ZPC AMERSFOORT,
Mirjam Oelen
Voorzitter