Corona wedstrijdprotocol waterpolo

*Dit protocol is voor het laatst bijgewerkt op 26-01-2022

Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen: 

Als een sporter corona gerelateerde klachten heeft:

blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer. De KNZB wordt in dit stadium nog niet geïnformeerd.

Als een sporter positief wordt getest op het corona virus:

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Indien in 1 team/selectie 3 (of meer) sporters positief worden getest op Corona, geldt dat de wedstrijd afgelast moet worden. Na 5 dagen (na laatste contact) volgt een (PCR)test voor het hele team (sporters en alle begeleiding). 

We willen niet dat corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen dan ook zeer snel kunnen acteren om verspreiding in de club en het waterpolo te voorkomen. Leg dan ook te allen tijde vast wie er in de accommodatie is geweest en welke teams/trainingsgroepen met elkaar in aanraking zijn gekomen.

Als u met auto, taxi, personenbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het RIVM. In het Openbaar Vervoer geldt de mondkapjesplicht.

Zorg dat bezoekende teams/sporters zich van de lokale richtlijnen/protocollen in jouw zwembad op de hoogte kunnen stellen.

 • Organisatie en procedures
  •  Looproutes in zwembad: wij hebben brede perrons, houd 1,5m afstand; ga als looprichting zo veel mogelijk ‘tegen de wijzers van de klok in’ om het bad heen!
 • Sporters
  • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.
  • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd is de 1,5 meter een veilige afstand.
 • Trainer/Coaches

De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. 

De beweegruimte bij een time-out is volgens de spelregels.

Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

 • Jurytafel
  • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.
 • De wedstrijd
  • Het voorstellen van teams is niet van toepassing. 
 • Scheidsrechters
  • Routing accommodatie / Aankomst in het zwembad 
   • Schud geen handen! 
   • Meld je aan bij de coördinator van de vereniging (1e jurylid!) voor verdere informatie.
  • Controle spelerspassen en nagels
   • Controle nagels. Je houdt nooit als scheidsrechter de handen vast van spelers, maar geef je ogen de kost.
   • Controle spelerspassen via eigen mobiel op gepaste afstand
  • Voor de wedstrijd
   • Maak in overleg met wedstrijdcoördinator van de thuisvereniging afspraken over de warming-up (tijd en ruimte).
  • Tijdens de wedstrijd
   • Teamofficials en wisselspelers bevinden zich in en rondom spelersbank. 
  • Het bewust overtreden van de richtlijnen en afspraken wordt gezien als wangedrag. Deze “overtreding” zal als zodanig behandeld worden. Tijdens de wedstrijd middels een directe rode kaart. 
  • Na de wedstrijd geen handen schudden
 • Quarantaine
  • Je hoeft niet in quarantaine na contact met een positief getest persoon als je:

•    Geen klachten hebt en;

 • 17 jaar of jonger bent of;
  • Een boostervaccinatie hebt gehad (minimaal 1 week geleden) of;
  • Korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen geldt een uitzondering.