Waterpolocompetitie opgeschort, uitgezonderd Heren 1

De KNZB heeft besloten om o.m. de lopende waterpolocompetitie op te schorten. Het volledige bericht van de competitieleider van de KNZB luidt:

“Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 26-11-2021 zijn de maatregelen verscherpt/aangepast. Afgelopen zaterdag is al een en ander gecommuniceerd.

Begin deze week is er uitgebreid overleg geweest binnen de KNZB over de voortgang van de waterpolo competitie. Ook met de medische commissie van de KNZB is de voortgang besproken.

In de communicatie vanuit de KNZB is een aantal argumenten weergegeven waarom toch de keuze is gemaakt om in de periode tot aan het nieuwe jaar alle geplande wedstrijden binnen de regio- en bondscompetitie (ongeacht de geplande eindtijd) af te gelasten.

Uitzondering hierop zijn de wedstrijden binnen de topcompetitie; dat betekent binnen waterpolo alleen de Eredivisie senioren dames 1 en heren 1.

Waterpolo
Door de afgekondigde avondlockdown kan slechts 14% van de wedstrijden binnen de regio- en bondscompetitie op de geplande tijdstippen doorgang vinden. Bij doorgang zullen de verschillende competities steeds verder scheef gaan lopen.
Daarbij lopen de afgelastingen per week op (van 0,2% bij de start naar 11,1% afgelopen week) door stijging van het aantal op corona positief geteste sporters binnen de teams. 
Eveneens hebben de meeste verenigingen beperkt badwater tot hun beschikking. Bij mogelijkheid tot training en andere wateractiviteiten geeft dit meer zekerheid in aanbod aan de leden.
Er is daarom besloten de competitie tenminste tot aan de jaarwisseling stil te leggen.
De oproep aan alle verenigingen is om de hierdoor vrijgekomen badwaterruimte te benutten om jong en oud te laten trainen. Want blijven sporten is immers zeer belangrijk voor de gezondheid van al onze sporters.
Streven is vanuit de competitieleiding tezamen met de verenigingen te kijken of de nu gemiste wedstrijden ingehaald kunnen/dienen te worden.
Een uitzondering geldt voor de Eredivisie senioren dames en heren. Na 17:00 uur mag er door hen nog worden gesport. Deze competitie zal dan ook blijven doorgaan.

De link naar het complete bericht vanuit de KNZB kunt hier vinden:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000053747/moeilijke_tijden_voor_de_zwemsportverenigingen/

Alle geplande wedstrijden binnen Sportlink in de periode tot aan januari worden op afgelast geplaatst.

Hiermee vervallen ook de reeds ingeplande officials op alle wedstrijden.

Door de competitieleiding wordt in een later stadium de verdere voortgang gecommuniceerd.

Wij hopen begrip voor de keuze die gemaakt is en daardoor de ruimte wordt vrijgemaakt aan alle verenigingen om de mogelijk beschikbare tijd in te vullen wat voor de vereniging zelf de beste optie is.”

De Waterpolocommissie van ZPC AMERSFOORT heeft hier kennis van genomen. Er zal nu bekeken worden óf en in welke mate de vrijgekomen ruimte in de komende weekends alsnog voor waterpolo-activiteiten ingevuld kan worden.