Kees Boekenoogen 1934-2021

Op 2 oktober j.l. is Cornelis Boekenoogen op 87-jarige leeftijd overleden.

Kees kwam uit de Sedna-tak van De Amer. Bij De Amer was Kees Erelid.

Kees was lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De crematie vond plaats op 12 oktober op Begraafplaats Rusthof te Leusden.

Wij wensen echtegenote Biny en verdere familie veel sterkte toe.