Mirjam Oelen nieuwe voorzitter ZPC AMERSFOORT

Bij de Algemene Ledenvergadering van ZPC AMERSFOORT is op 20 september 2021 Mirjam Oelen, 48 jaar, tot voorzitter benoemd. Oelen is in 2019 toegetreden tot het bestuur en sinds 2020 vicevoorzitter. Zij volgt Wim Oosterboer op die de functie sinds januari 2018 vervulde. Oosterboer werd evenals de fungerende penningmeester Hans van Leur tot erelid benoemd. 

Bij het aantreden van Oosterboer en van Leur had de club een grote betalingsachterstand. Het sportseizoen 2021/2022 start de club nu zonder financiële schuld. 

Oud-wethouder Hans Buijtelaar werd benoemd tot Buijtengewoon lid vanwege zijn verdiensten in het afgelopen decennium voor de sport en de zwemsport in Amersfoort in het buijzonder.

Anna Hol, Hanneke Wiltjer, Maartje Mulder, Jorinde Veraar en Jeroen Kers werden benoemd tot ‘lid van verdienste’. Zij werden bedankt voor hun langjarige, diverse en deskundige inzet binnen de verschillende afdelingen van de vereniging.

Naast de bestuurlijke/financiële onderwerpen presenteerden de afdelingen Schoonspringen/x-diving, synchroonzwemmen, Sterrenplan( instroom/kennismaking zwemsport nàdiplomazwemmen), waterpolo en wedstrijdzwemmen hun ambities voor het komende seizoen.