Vertrouwenspersonen gezocht!

Met ingang van het juni 2021 is ZPC Amersfoort op zoek naar twee leden die de functie van vertrouwenscontactpersoon willen vervullen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging ZPC Amersfoort het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Je biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseer je gevraagd en ongevraagd bestuur en commissies binnen de vereniging om (eventueel) preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen behandelt inhoudelijk niet zelf de klachten maar helpt de aangever op weg naar een goede oplossing. Als vertrouwenscontactpersoon ben je op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Je informeert over procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.

ZPC Amersfoort vindt het belangrijk dat er minimaal twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging aanwezig zijn.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Jaarlijks rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Opleiding voor Vertrouwenscontactpersonen
NOC*NSF biedt een opleiding aan voor vertrouwenscontactpersonen. De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen sportbonden en sportverenigingen met interesse voor de functie van vertrouwenscontactpersoon. De cursus duurt twee dagdelen.

Heb jij interesse om deze functie binnen onze vereniging te vervullen dan horen we dit graag voor 25 mei 2021. Je kunt een mail sturen aan Mirjam Oelen, vice voorzitter (mirjam@zpcamersfoort.nl). Heb je nog niet de juiste opleiding dan kun je deze op kosten van de vereniging behalen.

We komen graag met je in contact!