Contributie & lockdown

Beste leden,

Het bestuur heeft het volgende besloten mbt de 3e contributie inning:

In tegenstelling tot eerdere berichten zullen we in de 3e contributie inning enkel de basis contributie van € 25,- incasseren. Dit geldt voor alle leden met uitzondering van de leden die wel gebruik maken van trainings- en/of andere faciliteiten, hiervoor wordt een extra bijdrage geïncasseerd op basis van gebruik.

De incasso zal plaatsvinden volgende week maart.

Zoals al eerder gemeld blijft de KNZB tot op heden op haar standpunt om alle kosten van startgelden en/of wedstrijdgelden aan de verenigingen door te belasten. Wij blijven hierover met de KNZB in gesprek en proberen om gezamenlijk tot een mogelijke passende oplossing te komen. Indien zij op hun standpunt blijven zien wij ons genoodzaakt om bij de 4e contributie inning (begin mei) alsnog deze gelden door te belasten en te innen bij onze leden.

Tenslotte nog een toelichting m.b.t. berichtgeving over de versoepeling van leszwemmen, dit heeft alleen betrekking op het leszwemmen voor diploma’s georganiseerd vanuit SRO, dus niet voor leden van ZPC AMERSFOORT.

Met vriendelijke groeten

Hans van Leur

Penningmeester ZPC AMERSFOORT