Horeca en Clubhuis gesloten!

Per 1 oktober is de totale horeca in de Amerena gesloten.
Dat geldt vooralsnog voor 3 weken.
Dus zowel de centrale horeca als het clubhuis zijn nu niet toegankelijk.

Het bericht hieronder is van half september en dus grotendeels achterhaald.

Beste Clubgenoten,

Na een lange pauze staat het nieuwe seizoen eindelijk op het punt te beginnen. Naast dat we allemaal weer zin hebben om onze sport te beoefenen staan we ook te popelen om weer samen te komen in het clubhuis. Om het clubhuis in Coronatijd te kunnen gebruiken hebben wij de onderstaande richtlijnen opgesteld. We vragen ieders hulp en bereidzaamheid om deze richtlijnen en regels na te leven! Alleen zo kunnen we borgen dat het clubhuis gebruikt kan worden komende maanden!

Algemene richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis.

·         Er mogen maximaal 32 mensen gelijktijdig in het clubhuis aanwezig zijn

·         Stoelen en tafels zijn ingericht op 1,5 meterafstand regels. Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.

·         Bij Corona gerelateerde klachten van jezelf of één van je huisgenoten/familieleden blijf je thuis!

·         Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

·         Iedereen is verantwoordelijk voor de naleving van de regels en het elkaar aanspreken daarop.

·         De door het RIVM/Tweede Kamer opgestelde regels/richtlijnen zijn van kracht in het clubhuis.

Richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis voor vergaderingen

·         Maak altijd een reservering door een mail te sturen naar clubhuis.zpc@amerena.nl , vermeld hierbij om hoeveel personen het gaat.

Richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis droogtraining

·         Dit is tot nader order NIET mogelijk.

Richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis op trainingsavonden

·         Het clubhuis is geopend op woensdag en donderdagavond als clubavond.

·         Elk team wijst iemand aan die als contactpersoon fungeert voor de barcommissie. Deze persoon wordt toegevoegd aan een Whatsappgroep samen met de barcommissie.

·         De barcommissie stelt een rooster op waarop genoteerd is welk team wanneer bardienst heeft. Binnen je team spreek je af welke 2 personen bardienst hebben. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd binnen de Whatsappgroep.

·         Er mogen 2 personen achter de bar staan. Deze persoon is ook verantwoordelijk dat alle aanwezige personen hun gegevens achterlaten. Dit kan door het scannen van de QR code op elke tafel. Personen zonder smartphone kunnen hun gegevens op een papieren lijst achter laten welke in het clubhuis ligt.

·         De gene achter de bar zijn er ook voor verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd.

·         Worden de regels niet nageleefd dan heeft de beveiliging van het zwembad/de mensen achter de bar de bevoegdheid het clubhuis te sluiten.

·         Meezingen en/of schreeuwen (hoe mooi het ook klinkt) is niet toegestaan

·         Tafels en stoelen blijven staan waar ze staan.

Richtlijnen/regels bij gebruik clubhuis op competitiedagen

NTB – info volgt ZSM