Reminder agenda en aanvangstijd ALV 11 juli 2019

In het geval u de uitnodiging voor de ALV van 11 juli (vanavond) niet meer in uw mail kan terugvinden, dan hieronder ter reminder de aanvangstijd, locatie en de agenda van de ALV:.

Agenda Algemene Ledenvergadering 11 juli 2019

Locatie: Clubhuis ZPC AMERSFOORT in Amerena

Inloop: 19.30 uur tot 20.00 uur
Aanvang ALV: 20.00 uur

Concept agenda voor de ALV Sportief:

  1. Opening
  2. Presentie en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Mededelingen vanuit het bestuur
  5. Terug- en vooruitblik sportieve prestaties afdelingen
  6. Uitreiking Arie van de Bunt Bokalen en John Riezebos Trofee
  7. Vaststelling verslag ALV 25 september 2018
  8. Rondvraag leden
  9. Sluiting

Met sportieve groet,

Ronald Pijtak
secretaris ZPC AMERSFOORT