Timings vrijwilligers BBQ

Voor iedereen die zich heeft opgegeven voor de vrijwilligers bedank barbecue:
– inloop van 18.45 tot 19.15 uur
– aansluitend aanvang barbecue
– einde barbecue als het vlees op is of uiterlijk 22.30 uur
– tussen 19.45 uur en 20.00 uur bedankwoord van onze
voorzitter.

Namens het bestuur,
Ronald Pijtak
secretaris