Voortgang clubkleding

Clubkleding 

Het is al enig tijd stil geweest rondom de (on)mogelijkheden om clubkleding te bestellen bij ZPC Amersfoort. Zonder al te veel in detail te treden was de combinatie met Daka (voorheen Wim Jacquet) niet de gelukkigste. Levertijden waren lang en soms onvoorspelbaar, er was nauwelijks de juiste voorraad en een voorgenomen webshop is nimmer tot stand gekomen. Overigens heeft Arena onze club in deze lastige periode op de achtergrond zo goed als mogelijk proberen bij te staan hoewel de intentie van Arena altijd was om via een dealer te leveren.

Dit heeft er toe geleid dat formeel met ingang van 1 januari de overeenkomst met Daka is beëindigd. Een deel van de voorraad is aan de club overgedragen (en is thans beschikbaar) en een deel (voornamelijk natte kleding) ligt nog op voorraad bij Arena. Eventuele bestellingen zijn zoveel als mogelijk de afgelopen 2 maanden binnen de secties uitgeleverd. Echter er is ook gebleken dat de huidige voorraad niet de lading dekt en er alsnog bij Arena moet worden bijbesteld. Dit kan ook.

In nauw overleg met Arena is nadrukkelijk de intentie uitgesproken om de resterende looptijd van het contract (eindigend 1 augustus 2020) goed in te vullen en gezamenlijk op zoek te gaan naar een nieuwe dealer. Tevens heeft Arena nadrukkelijk te kennen gegeven ZPC Amersfoort te zien als een mooie interessante en sportief aan weg timmerende vereniging en er alles aan te doen om ons ook na 2020 aan hen te binden. Op dit moment loopt het offerteproces om te komen tot afspraken met een nieuwe dealer. Wij hopen dit zo snel als mogelijk af te ronden zodat het gehele proces rondom bestellen van kleding en de levering kan normaliseren. Bij voorkeur met een goede webshop, een breed assortiment en snelle levertijden.

Overigens is het de bedoeling om nog voor de zomervakantie de resterende voorraden zo veel als mogelijk aan de leden te verkopen. Data hiertoe zullen zo snel mogelijk aan u worden gecommuniceerd.

Voor vragen kunt u terecht bij de (tijdelijke) kledingcommissie – kledingcommissie@zpc-amersfoort.nl –  te weten:

  • Jean-Louis Geutjes (coördinatie)
  • Rutger Keur (waterpolo)
  • Valerie van Rossum (zwemmen)

Zin en ambitie om dit team te komen helpen en een rol als vrijwilliger te vervullen in de kledingcommissie van onze mooie club voor seizoen 2019/2020, meldt u dan nu.