Aankondiging ALV op dinsdagavond 25 september a.s.

Beste ere-voorzitters, ere-leden, leden van verdienste, leden en ouders van jeugdleden,

Op dinsdagavond 25 september a.s. belegt het bestuur van ZPC AMERSFOORT een algemene ledenvergadering.

Het hoofdthema van deze vergadering is de afsluiting van het verenigingsboekjaar 2017 – 2018.

Locatie:
De vergadering wordt gehouden in de verenigingsruimte van ZPC Amersfoort in het sportcomplex Amerena, De Velduil 2 in Amersfoort.

Tijd:
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur, gepland einde 22.00 uur

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 12 juli 2018.
3. Behandeling financieel verslag verenigingsboekjaar 2017 – 2018.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Vaststelling van de jaarlijkse contributie.
6. Vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar.
7. Ontwikkelingen Horeca Amerena.
8. Ontwikkelingen Programmatafel Amerena.
9. Vrijwilligersbeleid.
10. Voordrachten en benoemingen.
11. Sluiting.

De stukken voor de vergadering van zijn vanaf 19 september opvraagbaar bij de secretaris via het mailadres: secretaris@zpc-amersfoort.nl.

We hopen u allen te ontmoeten bij de algemene ledenvergadering op 25 september a.s.

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT,

Ronald Pijtak
Secretaris