(Nieuwe) Spelregels(commissie) / Beachwaterpolo

Nieuwe weg Spelregelcommissie Waterpolo

Om de door de FINA opgestelde spelregels voor waterpolo op een eenduidige wijze te vertalen naar de Nederlandse situatie en te zorgen voor de juiste toepassing van de geldende regels, is de Spelregelcommissie Waterpolo in een nieuwe opzet van start gegaan.

Langs de badrand weten we het vaak beter: ‘Dat was geen overtreding!’ of ‘dat is geen uitsluiting, maar een vijf meter’. De regels van de sport en de interpretatie ervan blijven altijd onderwerp van (verhitte) discussies. Onder leiding van de verantwoordelijke portefeuillehouder vanuit de Landelijke Scheidsrechters Commissie, Henk van den Berg, geeft de spelregelcommissie (SC) uitvoering aan de opdracht om duidelijke toepassing van de waterpolospelregels te realiseren.

Vanuit de FINA worden regelmatig voorstellen en nieuwe interpretaties over de geldende regels gestuurd. Met Andy Hoepelman als lid van de betreffende FINA-commissie, heeft de SC een lid dat dicht bij het vuur zit. De SC beziet hoe we de internationale regels en richtlijnen in Nederland kunnen toepassen. Ook communiceert de SC – waar ook Erwin Schapers en Peter van der Loo zitting in hebben – dit richting alle officials in Nederland. Op deze wijze wordt er gestreefd om tijdens iedere wedstrijd, op elk niveau, de regels gelijk toe te passen.

”De wijze waarop de scheidsrechters de regels interpreteren en toepassen is van grote invloed op het spelplezier van waterpoloënd Nederland”, zegt Henk van den Berg. ”We hebben dan ook de verantwoordelijkheid om zo duidelijk mogelijk te zijn zodat dit op een voor iedereen herkenbare wijze geschied.” De SC is dan ook de enige instantie in Nederland die uitsluitsel kan geven over de juiste regels en hoe deze worden toegepast. Hiertoe wil zij ook als de enige vraagbaak fungeren. Mochten er vragen zijn betreffende de regelgeving, dan is de Spelregelcommissie bereikbaar via wpspelregels@knzb.nl.

Beachwaterpolo komt naar Nederland!

Op zondag 9 september 2018 is de KNZB voornemens om een Promo Event Beachwaterpolo te organiseren in- en om het water bij café ‘Het Gegeven Paard’ te Utrecht om het Nederlandse publiek warm te laten lopen voor het Beachwaterpolo.

Beachwaterpolo, de snelle en spectaculaire variant op ons geliefde waterpolospel komt naar Nederland! In 2019 wordt gestart met een zomercompetitie op verschillende open water locaties. Ook is Beachwaterpolo in 2019 een onderdeel van de FINA World Championships in Gwangju, Zuid-Korea.

Ter promotie is de KNZB voornemens om op 9 september 2019 een Promo Event in de singel van Utrecht te organiseren. Voor de trappen van Tivoli/Vredenburg worden enkele jeugd, dames en herenwedstrijden gespeeld.

Beachwaterpolo wordt gespeeld op een veld van 15 bij 10 meter met 2 teams van 4 spelers. Het kleine veld, de aangepaste regels en iets kleinere goals zorgen voor een spectaculair wedstrijdverloop. De intensiteit van het spel maakt het een goede voorbereiding voor spelers op de reguliere competitie. Dit in een setting waar plezier, sfeer en (hopelijk) zon centraal staan.

Spelregelwijzigingen op komst?

De SC zal zich de komende periode bezighouden met de spelregelwijzigingen die aanstaande zijn. De Technical Water Polo Committee (TWPC) van de FINA heeft op 28 april jl. spelregelwijzigingen vastgesteld. Deze ‘nieuwe spelregels’ zullen in augustus en september worden getest op de Wereld Jeugd Kampioenschappen en de FINA World Cup, beide voor mannen en vrouwen. Na afloop van deze toernooien zal de TWPC de testen evalueren en het definitieve voorstel met spelregelwijzigingen naar alle bij de FINA aangesloten landen sturen. Vervolgens zal er op 1 december a.s. tijdens een extra FINA-congres over besloten worden.

De SC geeft de Nederlandse vertegenwoordiging bij het FINA-congres de benodigde feedback over de geteste regels.
Als de nieuwe regels worden aangenomen zal de eerste taak van SC zijn om de nieuwe regels te vertalen en te bepalen welke uitzonderingen er voor Nederland zullen gelden. Dit laatste is bijvoorbeeld noodzakelijk omdat de FINA-regels altijd uitgaan van een vrij-liggend speelveld van 20×25 of 20×30 en dat is in Nederland vaak niet het geval, waardoor spelregelwijzigingen niet altijd overal technisch uitvoerbaar zijn. De SC zal de nieuwe spelregels vervolgens aanbieden aan de Landelijke Scheidsrechterscommissie (LSC) die deze vast zal laten stellen door het Bondsbestuur. De SC zal de LSC ook adviseren over de datum van invoering. Tenslotte heeft de SC de taak om de nieuwe spelregels uit te leggen aan alle betrokkenen in Nederland: scheidsrechters, spelers/speelsters, trainers en coaches uit de Bonds- en de Regionale competities.

De tweede activiteit van de SC in de komende periode zal het vertalen van de Beach Waterpolo spelregels zijn. Beach Waterpolo zal op het WK in 2019 een nieuw onderdeel zijn. Beach Waterpolo wordt gespeeld op een veld van 10×15 met 4 spelers en 3 wisselspelers per team. De spelregels worden momenteel in een pilot getest. Ook deze spelregels zullen door de LSC ter vaststelling aan het Bondsbestuur worden voorgelegd.