Noodsignaal vanuit WPC !

De waterpolosectie van ZPC AMERSFOORT groeit en bloeit. Aan de bovenkant goede resultaten met Heren 1 en Dames 1 als boegbeelden, aan de onderkant een enorm actieve en sterk groeiende jeugdafdeling! En gelukkig hebben we een grote en actieve Waterpolocommissie.

Toch heeft die Waterpolocommissie, en daarmede de gehele waterpolosectie, twee zeer serieuze problemen.

Roosters voor jury en veldopbouwers

Met heel erg veel inzet maar ook met heel veel moeite weten Gianna en Laura steeds knap de roosters in elkaar te timmeren. Maar helaas worden we de laatste maanden te vaak geconfronteerd met afwezigheid van de aangewezen personen. We hoeven niet uit te leggen dat daardoor terplekke heel vervelende situaties ontstaan. We moeten binnen een vereniging op elkaar kunnen rekenen. Het is toch echt asociaal wanneer je niet komt opdagen om te jureren of veld op te bouwen. Bij jouw wedstrijd zitten ook clubgenoten achter de jurytafel en is het veld speelklaar gemaakt zodat jij kan spelen!

De Waterpolocommissie heeft daarom besloten om hier strenger op toe te gaan zien en in voorkomende gevallen ook echt maatregelen te nemen.

Bij de eerste afwezigheid zal in het algemeen nog een waarschuwing volgen, maar bij de eventuele tweede keer zal zondermeer tot schorsing (tot en met de eerste wedstrijd van de ploeg waarin betrokkene is ingedeeld) worden overgegaan! Dat zal doorgevoerd worden in Sportlink, daarmede is spelen ook echt onmogelijk! Uiteraard word je ook nog een keer extra ingeroosterd, eventueel bij een wedstrijd van jouw team!

Tekort aan scheidsrechters

Onze vereniging heeft een tekort aan scheidsrechters! De situatie is nu echt zo

dat voor komend seizoen een of meerdere (senioren-)teams niet aan de competitie deel zullen kunnen nemen!

De Waterpolocommissie is van mening dat zo’n situatie niet mogelijk zou moeten zijn in onze vereniging. Het is uiteraard begrijpelijk dat de competitieleiding van ons verlangt dat we voldoende scheidsrechters ‘leveren’.

De Waterpolocommissie doet daarom nu een zeer DRINGENDE OPROEP om je te melden voor de eerstvolgende scheidsrechterscursus.

Het is nu nog niet bekend wanneer en waar die gehouden zal worden. Als je eenmaal scheidsrechter bent zal de kleding (poloshirt) ter beschikking gesteld worden en de te rijden kilometers worden zeer redelijk vergoed. Je zal dan ook zelf op een digitale kalender kunnen aangeven op welke dagen je verhinderd bent om als scheidsrechter te fungeren. Als je zelf nog speelt zal veelal een wedstrijd uitgezocht worden in het zelfde zwembad. In de praktijk blijkt bovendien dat waterpoloscheidsrechter ook nog eens een heel leuke hobby is!

Nadere inlichtingen zijn in te winnen bij ons lid van de WPC, Rutger Keur (mannen.wp@zpc-amersfoort.nl, 06-52661990)