Korte weergave van de ledenbijeenkomst op 18 december jl.

Korte weergave van de ledenbijeenkomst van 18 december jl.

De ledenbijeenkomst op 18 december jl. waar het bestuur alle leden voor had uitgenodigd was matig bezocht. Ongeveer 25 leden hadden gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur.

De aanwezige leden stelden kritische vragen aan het bestuur over de op korte termijn afgelasting van de Algemene Ledenvergadering en het meerdere malen verschuiven van de ALV. De leden uitten kritiek over het gebrek aan communicatie over de financiën van de vereniging en over de ontwikkelingen richting Amerena. Over Amerena stelden de aanwezige leden specifieke vragen over hoe de horeca wordt ingeregeld in relatie tot de verenigingsruimte en de hoe de samenwerking met de SRO voor de zogenaamde “P3-activiteiten” gaat verlopen omdat voor beiden vrijwilligers van de vereniging moeten worden ingezet.

Naast de kritische noten is er ook gediscussieerd over de intentie van de oproep van het bestuur: het tekort aan bestuursleden versus de werklast die er ligt en het algehele tekort aan vrijwilligers om taken binnen de vereniging op te pakken. Wim Oosterboer heeft aangeboden om Erwin Koster te willen ondersteunen in een duo-rol als voorzitter. Zijn voorstel wordt goed ontvangen door de aanwezigen maar kan pas op een ALV worden bekrachtigd.

Het bestuur neemt de kritiek ter harte en belegt in de tweede helft van januari een ALV waarin de statutair de verplichte onderwerpen van de afsluiting van het verenigingsjaar 2016-2017 worden opgenomen, aangevuld met concrete stappen voor de invulling van het tekort aan vrijwilligers, inzicht in de financiën van het huidige verenigingsjaar en inzicht in de ontwikkelingen richting Amerena.

Na afronding van de bijeenkomst door Erwin Koster, wordt de avond afgesloten onder het genot van een drankje in de Rubenszaal.

Namens het bestuur met sportieve groet,

Ronald Pijtak
secretaris