Contributietarieven ZPC Amersfoort sportseizoen 2017/2018

Inmiddels is het sportieve seizoen 2017/2018 weer begonnen. Daar hoort ook de periodieke evaluatie van de contributie tarieven bij. Voor het seizoen 2017/2018 zullen de tarieven voorlopig alleen beperkt worden geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met prijswijzigingen welke we zelf ook binnen de vereniging ondervinden. Op de eerstvolgende ALV zullen de tarieven formeel worden voorgelegd aan de leden om vastgesteld te worden. Indien onverhoopt noodzakelijk zal in de 2e run van het boekjaar indien nodig een correctie worden toegepast.
Via de volgende link komt u op de tarievenpagina voor 2017-2018. Klik hier voor de tarieven.

De contributieruns zullen plaatsvinden op:
• Eerste run in week 40-2017 (tussen 2 oktober en 6 oktober 2017)
• Tweede run in week 5 -2018 (tussen 29 januari en 2 februari 2018)