Organisatiestructuur Waterpolo

De Waterpolocommissie presenteert hier zijn Organisatiestructuur WPC !

Hierin is te zien waar de Waterpolocommissie voor staat en wat haar Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden zijn.

Dat neemt niet weg dat alle leden natuurlijk ook mede verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken van de gehele sectie Waterpolo. Zo bestaat de WPC inmiddels uit een respectabel aantal leden, maar nog steeds zijn niet alle taken gedekt door functionarissen binnen (en buiten) de WPC. We roepen een ieder op hierin mee te denken en voor aanvulling zorg te dragen.

Overigens, het genoemde ‘Beleidsplan’ is nog even niet oproepbaar. Daar wordt hard aan gewerkt!