Instorten brug 50 meter bad.

Beste leden en betrokkenen,

Aan het begin van de avond zijn wij opgeschrikt door het neerstorten van de brug in het 50 meterbad. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Inmiddels heeft wethouder Buijtelaar in een eerste reactie laten weten dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt naar de oorzaak en veiligheid. Omdat voor ons als bestuur deze veiligheid bovenaan staat, zullen wij ons per omgaande wenden tot zowel SRO als Gemeente om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak, de veiligheid, oplossingen en de relatie met de huidige status van het algehele onderhoud van het Sportfondsenbad en (mogelijke) bezuinigingen daarbinnen. Vanzelfsprekend zal ook de impact op onze sportieve activiteiten hierin centraal staan.

Wij vertrouwen er op hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT