“Opa” Jacques Nijman 1923-2016

Opa Jacques Nijman was een trouw bezoeker van Heren 1. Speciaal als kleinzoon Lars (van der Laan) speelde.

Na een kortstondig ziekbed van 4 dagen is opa Jacques aan zijn laatste reis begonnen.

Wij wensen de familie, in het bijzonder Lars en zijn moeder Marjolein, heel veel sterkte toe.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 3 december om 14:00 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.