ALV verplaatst naar 2de helft oktober

Geachte leden,

Recent hebben wij de ALV verschoven van 19 september naar 28 september. Hierbij was de verwachting dat de leden up to date geïnformeerd konden worden over de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe Amerena en de samenwerking daarbinnen tussen de diverse clubs, SRO en de Gemeente. Cruciale informatie is echter nog niet voorhanden zodat nadere een toelichting en dus ook besluitvorming daarmee te vroeg komt.

De ALV verplaatsen we naar de tweede helft van oktober omdat wij er dan vanuit gaan over voldoende informatie te beschikken om u adequaat te kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom ons nieuwe bad. Tevens komt bij deze ALV het vaststellen van de jaarrekening over 2015/2016 alsmede de begroting 2016/2017 aan de orde.

De exacte datum en de agenda van de ALV worden later via de website gepubliceerd.

Wij vertrouwen erop dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Ronald Pijtak
secretaris ZPC Amersfoort