ALV 28 september

Het nieuwe seizoen is begonnen en wij als bestuur hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie en nu vol energie aan dit seizoen is begonnen. Via de website en tijdens de ALV op 4 juli jl. hebben wij iedereen geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen over de rol van ZPC AMERSFOORT in de Amerena. Vanwege de fase waarin de besluitvorming zich nu bevind is dit onderwerp weer een belangrijke agendapunt voor de reeds geplande ALV op 19 september.

De uitkomst van het besluitvormingsproces is afhankelijk van het standpunt van alle betrokken partijen (onder andere de gemeente Amersfoort en de kerngroep) ten aanzien van de juridische constructie waaronder het nieuwe bad wordt geëxploiteerd. Deze informatie is belangrijk voor onze vereniging omdat dit commitment en inzet vraagt van zowel leden als bestuur. Als vereniging moeten we hier dan ook samen een besluit over nemen. Dit kan alleen wanneer het bestuur deze informatie deelt met de leden van de vereniging. In de week van 12 september ontvangt de kerngroep het voorstel van de gemeente Amersfoort met daarin het juridisch model. Op basis hiervan zal de kerngroep 2 weken krijgen om een organisatievoorstel te formuleren. Daarom zijn wij genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering te verzetten naar woensdag 28 september, 20.00 uur.

Uiteraard is het vervelend om de datum te moeten herzien, maar in deze situatie moet ZPC AMERSFOORT zich aanpassen aan de planning zoals deze voor het nieuwe zwembad wordt gehanteerd. Wij willen graag volledige informatie delen zodat we een goede keuze kunnen maken over onze toekomst en de kansen die we daarin zien. Wij rekenen op een grote opkomst op woensdag 28 september.