KNZB-Contributie

Iedereen die lid wordt van een zwemvereniging betaald KNZB-contributie. Het verenigingsjaar loop van augustus t/m juli. De contributie van de KNZB loopt per kalenderjaar.
Stel je wordt ik september 2015 lid van ZPC-AMERSFOORT en besluit om in mei 2016 je lidmaatschap op te zeggen, dan betaald de vereniging de KNZB-jaarcontributie voor 2015 en 2016. Omdat de vereniging alleen maar in oktober de knzb-contributie bij haar leden int, missen we 1x contributie bij de opzegging. Vanaf 2016 gaan we de knzb-contributie daarom anders incasseren. Voor alle leden wordt deze in mei/juni van het verenigingsjaar ge-int. Hiermee voorkomen we dat we geen KNZB-contributie mis lopen. Dit betekend natuurlijk wel dat er in oktober geen KNZB-contributie wordt ge-int. We halen deze dus alleen maar 4 maanden naar voren en betaald ieder lid wat hij/zij ook hoort te betalen.