12 nieuwe W-funtionarissen!

Afgelopen weken is er in Amersfoort weer een W-cursus tot opleiding van wedstrijdsecretaris waterpolo gehouden. Een flink aantal van onze leden nam daar deel.

Marianne Engels en Sierd Heida slaagden zonder één fout te maken. Hulde!

Verder slaagden: Bram Kruis, Ilse Haan, Patrick Verhoeff, Reinier van der Marel, Renske Gerritse, Jasper Stoter, Stef Walter, Elianne van Soest, Jeroen Kers en Lars van der Laan.
Vijf kandidaten kunnen hopelijk later nog examen doen.
Enkele jongens slaagden niet; zij leverden slordig werk!

Onze felicitaties voor de geslaagden!