ZPC AMERSFOORT opgericht

Op 25 augustus 2015 werd te Amersfoort opgericht ZPC AMERSFOORT (Zwem- en Polo Club Amersfoort).

Dit nadat de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van AZ&PC en die van De Amer met grote meerderheid (87% resp. 97%) besloten hadden dat de fusie tussen beide verenigingen tot stand gebracht kon worden.

Om 20:30 startte de Oprichtingsvergadering. Al snel kon het nieuwe bestuur geïnstalleerd worden en zich ook presenteren. Zie hier voorzitter Erwin Koster, geflankeerd door zijn nieuwe mede-bestuurders. Helaas ontbreekt hier nog een secretaris. Wie vult deze vacature op?

DSCN0319

Een nieuwe website voor deze nieuwe fusieverenging is in principe klaar. Met dank aan Tom Rikhof! Nu dient de site eerst nog actueel gevuld te worden. Binnenkort zal overgestapt worden op die nieuwe website. Zolang de nieuwe site nog niet geheel up-to-date is zal deze site www.azpc.nl nog in de lucht blijven en ‘leading’ zijn.

Het laatste woord van AZ&PC: Wim Mosterd

DSCN0315Nadat de BALV van AZ&PC met grote meerderheid besloten had om de fusie met De Amer aan te gaan had Erevoorzitter Wim Mosterd het laatste woord als AZ&PC-er. In het voorgaande traject had hij zich niet gemengd in de discussie wel of geen fusie, nu feliciteerde hij de vereniging graag met dit fusiebesluit en wenst de ZPC AMERSFOORT heel veel succes toe. Alle ingrediënten om tot succes te komen zijn er. Het enthousiaste bestuur- en kaderteam moet wel aan de bak. Maar het vooruitzicht van een prachtige nieuwe zwemaccomodatie (klaar medio 2017) is voor allen een enorme stimulans om er aan te werken.

Club van 50

Rens van Liere introduceerde (de hergeboorte van) de “Club van 50”. Vrienden van de ZPC AMERSFOORT konden direct daarop al intekenen door af te spreken jaarlijks een bedrag van 50 Euro (of meer) in dit fonds te storten. Per jaar zal bekeken worden welke nuttige extra doelen binnen de vereniging daarmee gesteund kunnen worden. Gelukkig waren velen al direct in de positieve sfeer om in te tekenen.