View Post

Lidia benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lidia benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens het afgelopen NK in het thuisbad is wethouder Micheline Paffen-Zeenni op bezoek geweest om Lidia van Bon-Rosenbrand te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor haar enorme bijdrage aan de zwemsport. Voor wie Lidia nog niet kent: sinds 1999 is ze bij onze club betrokken in vrijwel …

View Post

In memoriam: Hans van Leur

In memoriam: Hans van Leur

Intens verdrietig hebben wij kennis genomen dat ons erelid en penningmeester Hans van Leur, 5 oktober 2022 op 63 jarige leeftijd is overleden. Hans was al geruime tijd ernstig ziek. Hij was echter altijd positief en optimistisch over de mogelijkheden die vanuit de medische wetenschap geboden werden. Daarnaast was Hans …

View Post

11 september Swim To Fight Cancer

11 september Swim To Fight Cancer

ZPC AMERSFOORT komt met meerdere teams en individuen in actie bij de Swim To Fight Cancer op 11 september in de Eem in Amersfoort. Zoals elders op de site te lezen wordt er een heus beachwaterpolotoernooi georganiseerd in de Eem om geld op te halen voor het goede doel. De …

View Post

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Beste erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden, Met het einde van 2021 in zicht komt er ook een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar waarin corona ons steeds heeft bezig gehouden en nu nog houdt, helaas. Een jaar waarin …

View Post

Draag jij ZPC AMERSFOORT een warm hart toe?

Draag jij ZPC AMERSFOORT een warm hart toe?

En ben je gepassioneerd om een bijdrage te leveren aan top- en breedtesport binnen onze vereniging? Op dit moment hebben we binnen het bestuur van ZPC AMERSFOORT twee vacatures. Eén nieuw te werven bestuurslid zal worden gevraagd de portefeuille coördinatie sporttechnisch beleid als aandachtsveld op zich te nemen. Het tweede …