View Post

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Beste erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden, Met het einde van 2021 in zicht komt er ook een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar waarin corona ons steeds heeft bezig gehouden en nu nog houdt, helaas. Een jaar waarin …

View Post

Draag jij ZPC AMERSFOORT een warm hart toe?

Draag jij ZPC AMERSFOORT een warm hart toe?

En ben je gepassioneerd om een bijdrage te leveren aan top- en breedtesport binnen onze vereniging? Op dit moment hebben we binnen het bestuur van ZPC AMERSFOORT twee vacatures. Eén nieuw te werven bestuurslid zal worden gevraagd de portefeuille coördinatie sporttechnisch beleid als aandachtsveld op zich te nemen. Het tweede …

View Post

Cursus ETW en livestreaming : vrijwilligers gezocht!

Cursus ETW en livestreaming : vrijwilligers gezocht!

Zaterdagochtend 20 november vanaf 10:00u zijn er twee uitlegsessies om vrijwilligers te trainen in het gebruik van Elektronische Tijdwaarneming (ETW) en livestreaming. ETW wordt gebruikt bij zwemwedstrijden ter vervanging van de stopwatches. Aangezien veelal automatisch wordt verwerkt door computers is het maken van de uitslagen minder werk en is de …

View Post

Rabobank Clubsupport 2021: stem op ons!

Rabobank Clubsupport 2021: stem op ons!

https://www.rabobank.nl/clubsupport De Rabobank steunt al jaren de sport in Nederland. Leden van de Rabobank Eemland kunnen stemmen op hoe de lokale Rabobank Eemland hun sponsorgeld verdeeld over de clubs en instellingen die deelnemen aan Rabo Clubsupport. ZPC AMERSFOORT is er daar één van en we kunnen je stem goed gebruiken. …

View Post

Mirjam Oelen nieuwe voorzitter ZPC AMERSFOORT

Mirjam Oelen nieuwe voorzitter ZPC AMERSFOORT

Bij de Algemene Ledenvergadering van ZPC AMERSFOORT is op 20 september 2021 Mirjam Oelen, 48 jaar, tot voorzitter benoemd. Oelen is in 2019 toegetreden tot het bestuur en sinds 2020 vicevoorzitter. Zij volgt Wim Oosterboer op die de functie sinds januari 2018 vervulde. Oosterboer werd evenals de fungerende penningmeester Hans van Leur tot erelid benoemd.  Bij het aantreden …